Analiziran dosadašnji rad, slijedi SWOT analiza

Dosadašnji rad projektnih partnera i konzultantske tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o predstavljen je i analiziran na drugoj radionici u procesu izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. - 2020. u okviru projekta P4P – Partnerstvo za razvoj/Partnership for Progress – P4P čime su stvoreni temelji za idući korak obuhvaćen projektnim aktivnostima, a to je izrada SWOT analize.

U njezinoj izradi sudjelovali su svi projektni partneri podijeljeni po grupama, nakon čega su međusobno raspravljali o svojim zaključcima te objedinili završne nalaze.

Izrada SWOT analize jedan je od osnovnih preduvjeta koji je omogućio nastavak rada na Strategiji, a za koje se projektni partneri moraju pripremiti do održavanja treće radionice koja je predviđena za 17. lipnja 2014. godine.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.