Europski fond za regionalni razvoj

Što je EFRR?


Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) ima za cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteže između njezinih regija.

 

EFRR usmjerava svoja ulaganja u nekoliko ključnih prioritetnih područja, a to su:

 

  • –Inovacija i istraživanje;
  • –Digitalni program;
  • –Podrška za male i srednje poduzetnike (SME);
  • –Ekonomija s niskim emisijama ugljika

 

Resursi EFRR-a dodijeljeni ovih prioritetima ovisit će o kategoriji regije.

 

EFRR je jedan od tri glavna fonda iz kojih se financira kohezijska politika Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond). Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.


Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

 

 

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
O sustavu upravljanja i provedbi EFRR-a možete pogledati ovdje


Kako funkcionira EFRR


Svaka zemlja članica u suradnji s Europskom komisijom odabire jedan ili više operativnih programa koji će se financirati iz EFRR-a tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Prioriteti djelovanja EFRR-a i njegovi ciljevi opisani su u operativnim programima.

 

Europska komisija je 12.prosinca 2014. usvojila Operativni program "Konkurentnost i kohezija" kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći ulagati sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

 

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" možete pogledati ovdje.

 

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

 

Korisnici:

 

Sredstva fonda moći će koristiti istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, udruge i slične organizacije koje budu prihvatljive po pojedinom natječaju.
 

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.