P4P Partnerstvo za razvoj

 

Naziv projekta: P4P – Partnerstvo za razvoj/ P4P – Partnership for progress


Nositelj: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.


Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Područni ured Sisak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Informatičko-poslovna škola INFO-EXPERTING Sisak, Srednja škola Novska, Tehnička škola Sisak, Strukovna škola Sisak, Pučko otvoreno učilište Novska, Grad Kutina, Srednja strukovna škola Kotva, Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak, Tehnička škola Kutina, Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Sisak, Srednja škola Topusko, Pučko otvoreno učilište Hrvatski Dom Petrinja, Udruga Osoba s invaliditetom Kutina te Applied Ceramics d.o.o. Sisak

 

Trajanje: 12 mjeseci (15.11.2013.-14.11.2014.)

 

Ukupna vrijednost projekta je 35.559,42 EUR; od čega je doprinos iz Europskog socijalnog fonda 29.603,02 EUR

 

Opći cilj projekta: Doprinijeti rastu zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije

 

Specifični cilj: Ojačati kapacitete postojećeg Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

 

Rezultati projekta:

 • Uspostavljena organizacijska i upravljačka struktura za provedbu projektnih aktivnosti (projektni tim, upravljački odbor)
 • Unaprijeđena razina znanja i vještina članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje važna za njegovu održivost i daljnji razvoj u Sisačko-moslavačkoj županiji
 • Ažurirana postojeća Strategija za razvoj ljudskih potencijala 2010. – 2013. i izrađena nova Strategija za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014. – 2020.
 • Povećana svijest ciljanih skupina i njihova bolja umreženost

 

Projektne aktivnosti:


1. Upravljanje projektom

 • Uvodni sastanak: 17. prosinac 2013.
 • Sastanci projektnog tima: 12 mjesečnih sastanaka projektnog tima
 • Sastanci upravljačkog odbora: 13. veljače, 17. lipnja i 28. listopada 2014.
 • Završna konferencija: 13. studenog 2014.

 

2. Povećanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

 

Edukativne radionice:

 • Uvod u Strukturne i Kohezijski fond, 12. ožujka 2014.
 • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje unutar Strukturnih fondova, 19. ožujka 2014.
 • Upravljanje projektnim ciklusom, 2. i 3. travnja 2014.

 

3. Revizija i izrada Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije

 

 • Revizija Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2010.-2013.
 • Edukativne radionice za pripremu i izradu Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020.: 29. travnja, 27. svibnja, 17. lipnja, 27. kolovoza i 24. Rujna 2014.
 • Priprema, tisak i distribucija nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije

 

4. Vidljivost i širenje informacija

 

 • Press konferencija (Aktivnost 4.1.): 17. prosinca 2013. i 13. studenoga 2014.godine
 • Izrada internetske stranice (Aktivnost 4.2.): p4psmz.eu
 • Izrada promotivnih materijala: 250 letaka, 50 postera, 150 mapa, citylight

 

       

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.