Projektnim partnerima podijeljena zaduženja

Nakon što je održana prva radionica u procesu izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. - 2020. u okviru projekta P4P – Partnerstvo za razvoj/Partnership for Progress – P4P koja je bila posvećena predstavljanju i analiziranju nalaza revizije prethodne Strategije ljudskih potencijala SMŽ, projektnim partnerima, odnosno članovima  Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj podijeljena su zaduženja koja su obvezni izvršiti prije idućeg koraka u izradi ovog strateškog dokumenta, a koja se odnose na kritički pristup i ažuriranje osnovne analize prethodne Strategije.

Na ovaj način će se projektni partneri u razdoblju između održavanja dvaju radionica kvalitetno pripremiti za daljnje zadatke u okviru procesa izrade Strategije i na taj način omogućiti odvijanje predviđenog slijeda projektnih aktivnosti.

Svoje zaključke i rezultate projektni partneri će predstaviti na drugoj radionici koja će se držati 27. svibnja 2014. godine.

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.