O nama

     

NASTANAK:

 

Osnovano 2005. temeljem participativnog pristupa više organizacija iz različitih sektora na području SMŽ čije je djelovanje važno za razvoj lokalnog tržišta rada, a u okviru projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1“, CARDS 2002. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Sisačko - moslavačke županije je institucionalni oblik osnovan s ciljem strateškog planiranja, provedbe i unaprjeđivanja politike razvoja ljudskih potencijala na području Sisačko moslavačke županije. Cilj LPZ-a je doprinositi županijskom razvoju sudjelovanjem dionika pri stvaranju, razvoju i realizaciji dokumenata na razini programa i projekata koji se provode na području Sisačko-moslavačke županije. Predsjedatelj LPZ-a je predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak, dok ulogu Tehničkog tajništva vrši SI-MO-RA d.o.o.

 

CARDS 2002 - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1

Vrijednost ovog projekta iznosila je 893.604 eura, a njegova je provedba trajala od listopada 2004. godine do 16. lipnja 2006. godine. Svrha projekta bila je povećati usklađenost strukovnog obrazovanja s trenutnim i prognoziranim potrebama tržišta rada, te značajno smanjenje nezaposlenosti.

 

Ciljevi projekta bili su:

 • unaprijediti spoznaje o tržištu rada na razini županije,
 • osnažiti razvoj ljudskih potencijala,
 • smanjiti stopu nezaposlenosti
 • unaprijediti spoznaje o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda.

Projekt je proveden u četiri županije: Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. U okviru projekta izrađene su analize lokalnih tržišta rada na temelju provedenih empirijskih istraživanja te su donesene strategije razvoja ljudskih potencijala i zapošljavanja za pojedine županije uključene u projekt.

Osim toga, organizirane su radionice i osposobljavanja lokalnih partnera i osoblja HZZ-a o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda, a izrađena je i internet stranica u okviru stranice HZZ-a gdje se mogu naći sve važne informacije o projektu i njegovoj provedbi, kao i relevantni dokumenti i priručnici nastali u okviru projekta.

Projekt je priveden uspješnom završetku formaliziranjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u vidu Regionalnih vijeća za tržište rada. Na Upravnom vijeću HZZ-a usvojen je model ovih Vijeća kao savjetodavnih tijela koja će pratiti razvoj regionalnih tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja na nivou županije.

 

ZADAĆE LPZ-a su:

 

 • prepoznavanje ideja, problema i dinamike u svim gospodarskim sektorima te svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja
 • definiranje i razvoj koordinirane Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana,
 • uspostava sustava praćenja i izvještavanja kako bi se mogao promatrati rad LPZ-A putem napretka provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala
 • savjetovanje o županijskom razvoju ljudskih potencijala, povezivanje s Gospodarsko-socijalnim vijećem i svim ostalim zainteresiranim dionicima,
 • korištenje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije i akcijskog plana prihvaćene od strane svih članova, a temeljene na potrebama Sisačko-moslavačke županije i utvrđene formalnom obvezom
 • unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje sa ciljem razvijanja Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana na razini Sisačko-moslavačke županije, kao dijela i elementa za poticanje razvojne strategije,
 • pokretanje vlastitih projekata na razini Sisačko-moslavačke županije i organiziranje njihove provedbe u skladu s razvojnom strategijom uz korištenje svih zakonom dopuštenih izvora financiranja,
 • osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala,
 • prezentacija i promocija LPZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini.

 

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.