Završile su pripreme za uvođenje programa usavršavanja za 3D CAD dizajnera u Tehničkoj školi Kutina

usavršavanja za 3D CAD dizajnera

Zahvaljujući projektu „Priprema, pozor, posao“, kojeg je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina, u Tehničkoj školi Kutina uvest će se novi program usavršavanja za 3D CAD dizajnera. Uz mentorstvo profesora iz Tehničke škole Sisak, profesori Tehničke škole Kutina pripremili su program usavršavanja za 3D CAD dizajnera. Program je poslan Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na suglasnost. Po primitku suglasnosti, program se šalje na verifikaciju u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon čega bi već početkom sljedeće godine prva skupina nezaposlenih osoba trebala započeti sa usavršavanjem.

 

 

Učenje rada u CAD računalnom programu omogućit će nezaposlenim osobama povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada zato što poznavanje logike jednog računalnog programa uvelike olakšava pristup drugim CAD računalnim programima. Zastupljenost CAD računalnih programa je velika jer se oni koriste u svim organizacijskim fazama razvoja nekog proizvoda.
Dobrim partnerskim pristupom u okviru projekta „Priprema, pozor, posao“ povećat će se ponuda programa obrazovanja odraslih na području grada Kutine usmjerena na korištenje novih tehnologija.
 

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.