Sastanak Tijela za praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala SMŽ

U ponedjeljak, 6.5.2024. godine održan je sastanak članova Tijela za praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2021. - 2027. Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Tema sastanka bila je početak pripreme Izvješća o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2021. - 2027. za 2023. godinu, a članovi Tijela za praćenje provedbe Strategije su dogovorili metodologiju i dinamiku prikupljanja podataka potrebnih za izradu navedenog Izvješća. Izrada Izvješća o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2021. - 2027. za 2023. godinu nastavlja se kao redovna aktivnost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, a izrada Izvješća se predviđa do kraja lipnja 2024. godine.

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.