Sastanak Upravljačkog odbora Projekta, te Skupština Lokalnog partnerstva

U prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 28.listopada 2014. godine održan je sastanak Upravljačkog odbora projekta „Partnership for Progress – P4P / Partnerstvo za razvoj – P4P“.

Tijekom sastanka članovi Upravljačkog odbora su raspravljali od već provedenim aktivnostima u projektu te su upoznati sa preostalim aktivnostima koje slijede do kraja trajanja projekta.

Upoznati su sa tim da je Skupština Lokalnog partnerstva za za zapošljavanje SMŽ prihvatila tekst nove Strategije razvoja ljudskih potencijala na području SMŽ za razdoblje 2014.-2020.godine. koja je nastalu u sklopu projekta.


 

U prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 28. listopada 2014. godine održana je Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

Na Skupštini je jedna od točaka dnevnog reda bila i prihvaćanje nove Strategije razvoja ljudskih potencijala na području Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020. godine čija je izrada bila jedna od glavnih aktivnosti projekta „Partnerstvo za razvoj – P4P“.

Nazočni članovi Skupštine su jednoglasno prihvatili tekst nove Strategije za razdoblje 2014.-2020.godine i time potvrdili kvalitetno odrađen posao koji je tekao kroz partnerski proces od 5 (pet) radionica koje su započele u travnju ove godine.

Osim toga članovi Skupštine su prihvatili ažuriranu verziju Statuta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje SMŽ te potvrdili nove sastave Upravnih tijela Lokalnog partnerstva.

 

06.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg