Nova znanja za članove LPZ-a SMŽ

Nova znanja za članove LPZ-a SMŽ

Do sredine studenoga traju radionice multimedije u sklopu projekta CREATIVE@CBC na kojima polaznici uče o korištenju alata za uređivanje slika, izradu loga, montiranju zvuka i videa, a u svrhu podizanja znanja i ljudskih kapaciteta. Na radionici između ostalih sudjeluju i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije, a što će doprinijeti osnaživanju kapaciteta i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Tijekom mjesec dana radionica multimedije polaznici će biti osposobljeni samostalno izraditi logo, plakat ili letak, ali i kompletan vizualni identitet te montirati video i zvuk, a naučit će i osnove kompjuterske animacije. Svu potrebnu opremu osigurala je Razvojna agencija Simora.